1
سکه 500 دینار ناصرالدین شاه
باسلام وتشکر از اساتید محترم بابت راهنمایی های موثر به من مبتدی در جمع اوری سکه...
لطفا بفرمایید سکه 500دیناری پیوست ارزش کلکسیونی دارد یا خیر
قیمت مناسب با توجه به وضعیت سکه؟
سپاس