3
اصالت سکه 10 دینار مسی
سلام خدمت اساتید گرامی لطفا در مورد اصالت این سکه نظر کارشناسی خود را بدهید و تاریخ سکه ایا 1314 است یا سورشاژ 1313 و در نهایت کیفیت سکه را در چه حد میبینید
با تشکر فراوان