3
سکه شاه شهید
سلام خدمت اساتید گرامی خصوصا استاد موسوی عزیز سوالی که دارم و خیلی وقت بود قصد پرسیدنش را داشتم این هستش که آیا در زمان قتل ناصرالدین شاه توسط میرزا رضا کرمانی که یکی از وقایع بزرگ عهد ناصری و دوره قاجار محسوب میشده و با توجه به این که بعد از قتل ، ناصرالدین شاه را شاه شهید میخواندند و علاقه زیاد مظفرالدین شاه به پدر خود سکه یا مدالی با عنوان شاه شهید ضرب و یا تمبری به انتشار رسیده؟
سپاس از محبت قبول زحمت عزیزان و اساتید گرامی بابت پاسخگویی