2
پولک 500 تومانی
سلام دوستان
بنده یک پولک 500 تومانی دارم (خودم از داخل رول سکه درش آوردم) که برای من بسیار ارزشمند است
سوالی که از دوستان دارم اگر شخصی نمونه اینکار رو دیده اعلام کند چون دوست دارم بدانم اینکار تک است یا نمونه آن وجود دارد؟؟؟
(با توجه به ضریب خطای بسیاااااار پایین دستگاه های ضرب سکه جدید)