ارزش پولک
با سلام میخواستم ارزش این پولک که فکر کنم مال سکه ده ریالی شاهی باشه رو از خدمت کارشناسان عزیز بپرسم ممنون
بنظرتون اگه سکه صاف شده باشه از لحاظ قطر نباید نازکتر شده باشه