1
1000دینارخطی حمدشاه ضرب برلین
باسلام
لطفا راهنمایی بفرمایید چگونه میشود 1000 خطی احمدشاه ضرب برلین را از 1000دینار همان تاریخ ضرب ایران تشخیص داد؟
سپاس