1
سکه 500 دینار تصویری محمدعلی شاه
باسلام خدمت اساتید محترم
لطفا درباره عکس های پیوست راهنماییم فرمایید
سکه 500دینار تصویری محمدعلی شاه مزبور اصل میباشد؟
درصورت اصل بودن با کیفیت مشخص شده در عکس قیمت حدودی چقدر میباشد
سپاس