2
کیمت سکه های دو طرف مکرر
درود
بطور كلی كميت سكه هاي دو طرف مكرر در چه دسته اي قرار ميگيره؟
ممنون

ویرایش شده: تصاویر ارسالی سکه 1000 ریال 1389 کیفیت و وضوح کافی ندارند. به همین دلیل حذف شدند.