1
راهنمایی برای تعیین قیمت سکه 5 ریال
با عرض سلام مجدد باعرض پوزش بدلیل مزاحمتهای مکرر و همچنین تشکر فراوان از کارشناس محترم و بقیه دوستان میخواستم قیمت این سکه 5 ریالی با چرخش 45 درجه ضرب سال 1325 رو بپرسم
متشکر