4
نقاط ضعف و قوت سكه هاى زمان حال جمهورى اسلامى ايران
سلام
به نظر شما مهم ترين نقطه ضعف و نقطه قوت سكه هاى امروزى جمهورى اسلامى ايران چيست؟(بطور خلاصه اينكه سكه هاى امروزى نسبت به سكه هاى ماشينى دوران قاجار و پهلوى چه برترى و چه ضعف هايى دارند؟)
موفق و سربلند باشيد