2
کارشناسی اصالت
سلام لطفا کارشناسی بفرمایید مدال تاجگذاری اصیل است یا خیر.