3
100 تومانی شاهچراغ شبه پروف
این دو سکه از یک رول خارج شده اند اما همانطور که ملاحظه میکنید سکه سمت چپ دارای سطح سیقلی و نقوش مات همانند سکه های پروف می باشد و به اصطلاح انگلیسی دارای کامیو است.
اما سکه سمت راست در همه قسمتها اعم از سطح و نقوش دارای جلای یکدست است.
بنظرم جزو سکه های اولیه ضرب شده با قالب نو می باشد. دوستان هم نظر خود را بفرمایند.