2
کیفیت سکه ۲۰۰۰ دینار ۱۳۲۳ المظفردین شاه
با سلام استاید محترم اگه لطف کنید کیفیت کیفیت سکه ۲۰۰۰ دینار ۱۳۲۳ مظفرالدین شاه را تعیین کنید ممنون میشم