6
جمع آوری سکه یا اسکناس
در کشور ما مجموعه داری سکه یا اسکناس کدام ارزشمندتر است؟ منظورم اینه که پس از گذشت مثلا 20 سال از مجموعه داری، آیا مجموعه دار سکه بیشتر سود میبره یا مجموعه دار اسکناس؟ آیا میشه تخمین زد که مجموعه داران اسکناس بیشتر هستند یا سکه؟
از راهنمایی با ارزش دوستان ممنونم