2
تقلب در روش قالب گیری یا die casting
در روش قالبگیری سطح سکه معمولا دارای حبابها یا برجستگیهای بسیار ریز میباشد. از طرفی بعضی فرو رفتگیها یا شکافهای بسیار ریز نیز ممکنه مشاهده بشه. به تصویر دقت بفرمایید.