3
نوعی دیگر از تقلب توسط متقلبین
سکه مذکور به عنوان سوپربانکی برای فروش در سایت .... قرار داده شده. فروشنده مدعی هست سوپر بانکی هست اما در نقاطی که علامت گذاشتم خطوط ریز موازی در نواحی مذکور بوضوح مشهود هست که یا نشان سند بلاست هست یا نشان تمییز شدن با پارچه . که در نتیجه سوپر بانکی محسوب نخواهد شد . در ضمن بخشی از واژه (رایج) روی سکه برجستگی و یکنواختی معمول را ندارد که احتمالا بعلت ساییده شدن توسط سند بلاست است. پاینده و موفق باشید
به روی چشم به مرور در این سایت روشهای متفاوت تقلب و دستکاری سکه رو با ذکر مثال و نمونه بیان خواهم کرد تا انشاالله کار متقلبین و سودجویان متقلب رو سختتر کنیم.

سند بلاست با آب اصطلاحاً به فرآیند پاشش هم زمان آب و ماده ساینده گفته می شود که دارای طیف گسترده ای از کاربردهای صنعتی و نیمه صنعتی می باشد. سند بلاست با اهداف بسیار متنوعی صورت می گیرد؛ به عنوان مثال برای تمیز کاری، آماده سازی سطوح، زنگ بری، رسوب زدایی و ... به کار می رود.