2
اصالت سکه یک روپیه هند
ارزش و کیفیت و اصالت سکه فوق رو اگر تایین کنید ممنون میشم