9
اسکناس دو تومان قاجاری
با سلام . ضمن عذرخواهی از آقای موسوی درخواست تعیین کیفیت و قیمت این اسکناس را نیز داشتم.