1
ارور تصویر در سکه 5000 دیناری احمدشاه
باسلام
آیا سکه ارور تصویر از 5000دینار احمد شاه وجود خارجی دارد؟
یعنی دوطرف سکه تصویر احمدشاه ضرب شده باشد؟
درصورت مثبت بودن جواب قیمت این سکه حدودا چقدر میباشد
ممنون