2
ارور درسکه 5ریالی
باسلام
آیا ارور تاریخ و درج عدد 1 روی 0 در سکه پیوست هیچ تغییری در قیمت سکه ایجاد میکند؟
سپاس