صفحه قبل
اسکناس ده تومانی
با سلام خدمت آقای موسوی. از آنجا که گفته بودید منعی برای ارسال سؤال پیرامون اسکناس در سایت سکه ها وجود ندارد، خواستم نظر شما درباره ی کیفیت و خصوصا قیمت حدودی این اسکناس قاجاری رو بدونم . ( متاسفانه یک ضلع از اسکناس در تصویر مشخص نیست ؛ کیفیت آن ضلع هم مثل سه ضلع دیگر است و اسکناس هر چهار گوشه رو داراست . )