4
اسکناس ده تومانی
با سلام خدمت آقای موسوی. از آنجا که گفته بودید منعی برای ارسال سؤال پیرامون اسکناس در سایت سکه ها وجود ندارد، خواستم نظر شما درباره ی کیفیت و خصوصا قیمت حدودی این اسکناس قاجاری رو بدونم . ( متاسفانه یک ضلع از اسکناس در تصویر مشخص نیست ؛ کیفیت آن ضلع هم مثل سه ضلع دیگر است و اسکناس هر چهار گوشه رو داراست . )