2
عاقبت مجموعه سكه
سلام
خواستم بدونم دوستان مجموعه دار، در نهايت براى مجموعه ى سكه هاى خود چه تصميمى دارند (فروش،اهدا به موزه،باقى گذاشتن براى فرزندان و...)؟
شاد و پيروز باشيد
درسته جناب شهريارى، ولى من خواستم بدونم اكثريت دوستان چه فكرى براى مجموعه خودشون دارن... شايد دوستانى باشند كه ايده جديدى داشته باشند كه تابحال خيلى هامون بهش فكر نكرده باشيم...و جالب باشه بدونيم...
خواهش ميكنم جناب اسدى
ممنون ازپاسخ جنابعالى