8
کلکسیون آقای موسوی
سلام استاد موسوی
3سوال شخصی دارم دوست دارم اگر ممکن است پاسخ دهید
1) شما حتما کلکسیون کاملی از بهترین سکه های ماشینی دارید
آیا مجبور شوید کلکسیون خود را میفروشید؟
2) آیا سکه 500 دینار رایج رضاشاه را دارید؟ و یا از نزدیک مشاهده کرده اید؟
3) زیباترین سکه ماشینی از دیدگاه شما کدام سکه است؟
با سپاس فراوان