-2
سکه ضرب دوم محمدعلی شاه
سلام
در جایی از همین سایت و به قلم آقای موسوی خوانده ام که سکه 5000 دینار محمدعلی شاه در زمان پهلوی اول مجددا ضرب گردیده است...
و نشانه آن تاریخ سکه بجای 1327 سال 1307 ضرب گردیده است
سوالی که مطرح است این است که مسلما این سکه هیچگاه ارزش سکه اصل را ندارد ولی با توجه به قدمت و اشخاص ضرب کننده ازلحاظ قیمت آیا تفاوت محسوسی با ضرب 2 های جدید دارد؟؟؟
مثلا یک سکه 5000 دینار محمدعلی ضرب مجدد پهلوی حدودا چقدر می ارزد؟