2
کیفیت پایین سکه های محمدعلی شاه
سلام
سوالی که همیشه ذهنم رو درگیر خودش کرده چرا سکه های محمدعلی شاه اینقدر بی کیفیت هستند؟؟؟
آیا جنس نقره به کار رفته متفاوت بوده؟
یادمردم اقدام به تخریب سکه ها میکردن؟
یا قالب ها مشکل داشته؟
در هر صورت سکه های تصویری محمدعلی از کیفیت پایینی برخوردار هستند