0
راهنمایی سکه ده ریال پهلوی کشیده
با سلام و احترام
لطفا کیفیت و ارزش سکه ده ریال پهلوی کشیده ۹۰ درجه را بفرمایید
سپاس.
سلام .به این پرسش که یک نمره داده شده بود چرا منفی شد ؟؟؟