کارشناسی ارور سکه و قیمت آن
با سلام. آیا این سکه یک ریالی 1353 نیز دارای ارور شکستگی قالب می باشد؟ و اینکه ارور شکستگی قالب ارزش افزوده بر قیمت سکه دارد یا خیر؟چه میزان؟
سپاس