1
درخواست مجدد مقاله
ضمن عرض خداقوت خدمت همه همکاران سایت های بی نظیر سکه ها و ایران آنتیک...
افزایش بی سابقه قیمت سکه ها وهمچنین علاقه مندان به جمع آوری کلکسیون باعث افزایش جاعلان وکلاه برداران و سکه های تقلبی شده است
متاسفانه در ایران مرجع قانونی خاصی در زمینه سکه شناسی وجود ندارد و بدون هرگونه اغراقی میتوان از دست اندرکاران سایت سکه ها مخصوصا استاد موسوی به عنوان بزرگترین سکه شناس سکه های معاصر ایران نام برد
به همین خاطر کاش جناب استاد موسوی زمانی را برای تهیه و نگارش مقاله ای در باب چگونگی شناخت سکه های اصیل و تقلبی در نظر بگیرند و با تهیه مقاله یا بروشور یا کتاب خدمت بزرگی به علاقه مندان مبتدی به مسکوکات نمایند.