-1
گرید سکه 2000 دینار 1306
سلام دوستان
این سکه 2000 دینار 1306 از لحاظ کیفیت از عکس خیلی بهتر است
میخواستم نظر استاد موسوی و دوستان متخصص در مورد گرید سکه را بدانم
Unc