0
1000دینار مصور مظفری
سلام اساتید محترم
باز هم راهنمایی جهت خرید سکه...
سکه هزار دینار تصویری مظفر پیوست اصل میباشد یا بدل
درصورت اصل بودن ارزش ریالی آن چقدر است
باتشکر