1
کیفیت و قیمت سکه مصور
با سلام واحترام
کیفیت و ارزش سکه ۵۰ دیناری ۱۳۳۴ را بفرمایید
با سپاس