-1
کیفیت و قیمت سکه ۵۰ دیناری ۱۳۳۱
با سلام واحترام
لطفا کیفیت و قیمت سکه ۵۰ دیناری ۱۳۳۱ را بفرمایید