1
1 سنت آمریکا سال 1935
با سلام.
قیمت یک سنتی 1935 را چقدر کارشناسی می فرمایید؟
سپاس