1
سکه ۵۰۰ دیناری محمدعلی شاه
با سلام
لطفا بفرمایید کیفیت سکه فوق چگونه ارزیابی میکنید و لطفا ارزش مادی آن را نیز بفرمایید