تشخیص اصالت سکه 5000 دینار مولود همایونی
باسلام وتشکر مجدد
باتوجه به راهنمایی های اساتید محترم اندکی تجربه در شناخت سکه بدست اوردم
با این وجود خواهشا بازهم بنده را راهنمایی فرمایید سکه 5000دینار مصور مولود همایونی مظفری پیوست اصل است یا بدل؟
قرار به خرید به مبلغ 3 میلیون تومان میباشد
باتشکر