2
سکه پنجهزار دیناری مصور مظفرالدین شاه
درود بر همه
لطفا زحمت اصالت سکه و قیمت بکشید
ممنون از همه
این سکه حدود بیست سال پیش در لایروبی قنات پیدا شد