-2
آیا سکه طلای بانکی است؟
با سلام. احتراما نظر بدهید.
1- آیا دو سکه 1355 ربع پهلوی و 1346 نیم پهلوی ضمیمه بانکی هستند؟
2- در ضمن در ربع پهلوی 1355 خطهای ریز در طرف صورت سکه وجود دارد که با ذره بین نگاه میکنم سیاه رنگ است. آیا اینها طبیعی است؟
3- آیا فرو رفتگی در ربع پهلوی در قسمت بالا در طرف صورت سکه طبیعی است؟