2
((سایت سکه ها))
با سلام
زمانی سکه های سایت با پک پلمپ ارسال می شد!
زمانی بعد با کاور مخصوص سایت سکه ها
آن زمان بارها ذکر می شد که محصولات در صورتی که کاور آن باز نشود گارانتی مادام العمر داشته و توسط خود فروشگاه خریداری می شود.
اکنون با وضعیت جدید و ارسال بدون پک و کاور سرنوشت آن شعار قدیمی چه می شود؟ سکه هایی که از کاور ممهور بیرون آورده شده و این هایی که کاور ندارند یکی هستند؟!