2
اسکناس و ایران آنتیک
با سلام
1) در ایران آنتیک بخش پرسش و پاسخ وجود ندارد و این بخش در سایت سکه ها است. با این حساب سوالات مربوط به اسکناس در کجا پاسخ داده می شوند؟
2) اسکناس های رایج در ایران آنتیک بجهت رایج بودن قیمت گذاری نشده ولی در کتاب اسکناس ها قیمت گذاری شده است. آیا امکان درج قیمت هست؟