7
سکه ی یکهزار دینار محمدعلی شاه
با سلام
می خواستم بدونم کارشناسان گرامی چه درجه ی کیفی و همچنین قیمتی را برای این مسکوک یک هزار دیناری تعیین می کنند؟
متشکر از هر دو کارشناس گرامی . متاسفانه آقای موسوی سکه در اختیارم نبود وگرنه تصویر با کیفیت تری ارسال می کردم .