0
سکه 10 پهلوی
با سلام و احترام. این سکه 10 پهلوی را مغازه ای میفروشد. وزنش 81.36 گرم است و شکلش صد در صد با این تصویر با جزئیات بسیار خوب مطابقت دارد. ولی آینه ای نیست و کدر مانند است. آیا غیر بانکی است؟ پس چرا وزن و جزئیاتش این قدر دقیق است! با تشکر