2
پوزه متفاوت شیر در سکه های پهلوی
با سلام. احتراما در بعضی از سکه های پهلوی (بخصوص در نیم سکه ها) پوزه شیر کاملا واضح است (منظورم دماغ و دهان شیر). ولی دربعضی سکه ها پوزه شیر نامعلوم است. البته هر دو هم کاملا بانکی می باشند. آیا این به ضرب سکه بستگی دارد؟ یا مثلا دو فرم متفاوت پوزه شیر ضرب میشود.؟