-2
ارزش سکه 500 ریال 1386 ارور
باسلام خدمت استاد موسوى و ساير دوستان عزيز
قيمت اين سكه باتوجه به ارور آن چقدر ارزيابى مى شود؟
موفق وسربلند باشيد