1
ضرب یک بودن سکه نیم دلاری
دوستان میخواستم بدونم این سکه ضرب یک هست یا خیر مچکرم