2
ارزش سکه پانصد دینار
با سلام
لطفا ارزش سکه پانصد دیناری تصویری پیوست را بفرمایید.
با تشکر