1
ارزش سکه یکهزار دینار
با سلام
میخاستم لطف کنید ارزش سکه در تصویر «یکهزار دینار تصویری مظفرالدین شاه» رو بفرمایید