1
کپسول سکه
با سلام و خسته نباشید
اگر از کپسول های سکه بدون ابر (نوع معمولی) استفاده نماییم به سکه آسیب میرسد؟
اگر سکه کمی در کپسول تکان بخورد چی؟