2
سکه گرمی تلق قیچی شده
سلام
سکه گرمی که تلق پلمپ دور آن قیچی شده باشه آیا برای فروش پایین تر از قیمت روز و بازار قیمت نمیخوره؟ ضرر نمی کنم؟ متاسفانه از مغازه سکه فروشی گرفتم ولی تعویض نکرد .