1
سال ضرب
با سلام خدمت دست اندر کاران سایت بسیار عالی سکه ها.یه سوال از شما دارم که زمان سلطنت مظفر الدین شاه که از سال ۱۲۷۵ تا ۱۲۸۵ بوده ولی چرا تاریخ سکه ها مانند ۲۰۰۰تصویری در سال ۱۳۲۳ضرب شده؟یعنی چند سال بعد از سلطنت سکه های ان ضرب شده ؟یا اینکه در سال۱۲۷۵ تا ۱۲۸۵ تاریخ سکه ها سال ۱۳۲۳را ضرب کرده اند؟باتشکر