2
سکه یک سنت لینکن 1988
سلام
یه سکه سنت لینکن سال ۱۹۸۸ دارم که تو گفته های اینترنت نمونه هاش دومیلیون دلار تو مزایده بوده، ایا این ارزشی داره تو ایران؟
برای فروشش باید چیکار کنم؟